• 16
    Styczeń 2018
  • 19:54 CEST
  • Plan pobytu (0)
  • Lubię to
Zabytki sakralne
Zabytki sakralne
Liczne zabytkowe kościoły i zabudowania poklasztorne są materialnym świadectwem bogatej historii regionu, stanowią charakterystyczne rysy krajobrazu województwa i podkreślają jego odrębność.
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów