• 16
    Styczeń 2018
  • 20:20 CEST
  • Plan pobytu (0)
  • Lubię to
Krainy geograficzne
Kraina geograficzna, to obszar odróżniający się od obszarów sąsiednich odrębnymi cechami środowiska przyrodniczego. Podstawowe cechy środowiska to np.: rzeźba terenu, klimat, roślinność. Granice krain geograficznych nie mają charakteru liniowego, mają postać strefy przejściowej ze stopniowo zanikającymi cechami jednej krainy, a narastającymi cechami krainy sąsiadującej.
Wyszukaj
Pas Wybrzeża Trzebiatowskiego charakteryzuje się zróżnicowaną linią brzegową. Na zachodzie, Mierzeja...
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów