• 20
    Kwiecień 2021
  • 20:52 CEST
  • Plan pobytu (0)
  • Lubię to
Wyszukaj
RSS
Drawsko Pomorskie
Obszar chroniony zajmuje tereny o powierzchni 15046,7 ha i jest specjalnym obszarem ochrony siedlisk. Jezioro Lubie...
Stolec, (Dobra (Szczecińska))
Jezioro Stolsko jest specjalnym obszarem ochrony siedlisk w ramach sieci Obszarów Natura 2000. Obszar ten chroni...
Obszar Natura 2000 - Jezioro Świdwie wraz otaczającą go okolicą stanowi jedną z najważniejszych w kraju...
Jezierzany, (Postomino)
Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy” to teren, na którym...
Rymań
Obszar Natura 2000 Kemy Rymańskie to specjalny obszar ochrony siedlisk o powierzchni 2644,8 ha. Obejmuje rozległy teren lasów, łąk i pól uprawnych, łączący korytarz ekologiczny doliny...
Górzno, (Bierzwnik)
Lasy Bierzwnickie to specjalny obszar ochrony siedlisk o dużym znaczeniu przyrodniczym. Jego powierzchnia wynosi...
Drawno
Lasy Puszczy nad Drawą to obszar specjalnej ochrony ptaków. Oznacza to, że został wyznaczony w celu ochrony...
Baniewice, (Banie)
Las Baniewicki to obszar specjalnej ochrony siedlisk. Obejmuje powierzchnię 611,5 ha. Znajduje się tu mozaika...
Łąki Skoszewskie to rozległe, głównie bagniste tereny o powierzchni ponad 9000 ha. Obszar ten przecinany jest licznymi kanałami oraz rowami. Występują na nim liczne torfowiska. Teren...
Barlinek
Obszar Ostoi Barlineckiej zajmuje teren 26596,4 ha. Celem ustanowienia tego obszaru było zabezpieczenie siedlisk...
Barlinek
Ostoja Barlinecka jest chronionym programem Natura 2000 obszarem siedliskowym o powierzchni 26596,41 ha. Na...
Cedynia
Ostoja Cedyńska obejmuje specjalny obszar ochrony ptaków o powierzchni 20871,2 ha. Teren ten odznacza się...
Żołędowo, (Drawsko Pomorskie)
Ostoja Drawska to obszar specjalnej ochrony ptaków, obejmujący teren 153906,1 ha. Rozciąga się na części...
Obszar Natura 2000 Ostoja Drawska, o powierzchni 153906 ha, jest obszarem specjalnej ochrony ptaków. Na terenie...
Golczewo
Ostoja Golczewska jest specjalnym obszarem ochrony siedlisk. Obejmuje powierzchnię 845,13 ha. Całość...
Ostoja Goleniowska to obszar w całości znajdujący się na terenie Puszczy Goleniowskiej swoimi granicami obejmujący fragmenty dolin rzek Gowienica, Stepnica, Wołczenica oraz Trzechelska...
Ińsko
Ostoja Ińska to obszar specjalnej ochrony ptaków, o łącznej powierzchni 87711 ha. Za główny...
Ostoja na Zatoce Pomorskiej w 2009 roku została uznana przez Komisję Europejską za obszar specjalnej ochrony siedlisk. Obejmuje obszar 243058,55 ha charakteryzujący się dużym...
Różańsko, (Dębno)
Ostoja Witnicko-Dębniańska zajmuje ogromny obszar 46993,07 ha. Północna część charakteryzuje się...
Obszar Natura 2000 - Ostoja Wkrzańska jest obszarem specjalnej ochrony ptaków, niegdyś znanym pod nazwą Puszcza...
Ińsko
Pojezierze Ińskie to nazwa mezoregionu, lecz także oficjalna nazwa dla obszaru ochrony siedlisk Natura 2000....
Rowerem przez Pomorze Zachodnie
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów