• 24
    Kwiecień 2024
  • 23:12 CEST
  • Plan pobytu (0)
  • Lubię to
Dziedzictwo Pomorza
Dziedzictwo Pomorza
Na całym Pomorzu Zachodnim rozsiane są wspaniałe zabytki architektury, nierozerwalnie związane z bogatą historią regionu, w której ścierały się wpływy zachodnioeuropejskie, polskie i skandynawskie. Zamki, pałace, dwory, stare kościoły i pozostałości średniowiecznych klasztorów, umocnienia i fortyfikacje obronne, legendy, obyczaje a także kuchnia regionu pozwolą poznać niezwykłe dzieje tej ziemi.
Fortyfikacje i militaria
Na terenie Pomorza Zachodniego znajdują się liczne fortyfikacje i umocnienia. Są to pozostałości licznych wojen, które nie oszczędzały tych te...
Latarnie morskie
Przez dziesięciolecia żeglarzom kierującym się do portów Pomorza Zachodniego wskazywało drogę 7 latarń morskich.
Parki zabytkowe
Parki będące dziełem twórczej, kompozycyjnej i artystycznej działalności człowieka, były zakładane najczęściej przy zamkach, pałacach i dworach.
Pomniki i rzeźby plenerowe
Rozdział poświęcony licznym pomnikom i rzeźbom, zarówno upamiętniającym ważne wydarzenia związane z historią Polski i Pomorza Zachodniego, jak równ...
Skanseny, parki kulturowe
Aby przybliżyć historię i tradycje regionu powstało wiele skansenów i tzw. wiosek tematycznych. Są to miejsca położone na pięknych terenach, do któ...
Zabytki sakralne
Liczne zabytkowe kościoły i zabudowania poklasztorne są materialnym świadectwem bogatej historii regionu, stanowią charakterystyczne rysy krajobraz...
Zabytki techniki i inżynierii
Zachodniopomorskie dysponuje wieloma zabytkami techniki, będącymi świadectwem szeroko pojętej kultury technicznej. Są to zabytki o dużych walorach...
Zabytkowa zabudowa
Zachowane elementy krajobrazu, takie jak układy staromiejskie, zabudowa wiejska, stanowią istotny element ofert...
Zamki, pałace, dwory
W tym rozdziale zamieszczone są opisy zamków Pomorza Zachodniego, które warto zwiedzić podczas pobytu w regionie.
Pozostałe zabytki
Wszystkie zabytki Pomorza Zachodniego stanowią charakterystyczne cechy krajobrazu i podkreślają odrębność regionu. 
Rowerem przez Pomorze Zachodnie
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów