• 20
    Wrzesień 2021
  • 19:48 CEST
  • Plan pobytu (0)
  • Lubię to
Kościoły, klasztory, kaplice
W regionie można zobaczyć wiele cennych i unikatowych obiektów sakralnych różnych wyznań. Kaplice, kościoły wiejskie, kościoły miejskie i katedry to stały element krajobrazu Pomorza Zachodniego. Szczególnie cenne są te wzniesione w technice ryglowej, w stylu romańskim i gotyckim. Posiadają one zróżnicowane formy architektoniczne, odzwierciedlające regionalną tradycję budowlaną. Na Pomorzu możemy również odnaleźć ślady działalności zakonu cystersów, augustianów (joannitów) i osławianych mitami i legendami templariuszy.
Wyszukaj
Bronikowo, (Mirosławiec)
Kapliczka ta swą formą nawiązuje do latarni zmarłych, które były dość popularne w Europie, stawiane...
Strączno, (Wałcz)
Jest to jedną z czterech kapliczek wybudowanych w tej wsi w XIX wieku i jak wszystkie one poświęcona Panu Jezusowi. ...
Myślibórz
Kaplica została zbudowana w XVI wieku, choć legendy wiążą jej powstanie z przemarszem wojsk Bolesława...
Strączno, (Wałcz)
Jest to kapliczka murowana, jednokondygnacyjna, otynkowana, posadowiona na cokole ceglanym, nieotynkowanym. W...
Mielęcin, (Człopa)
Kapliczka przydrożna Matki Bożej Bolesnej, murowana, ceglana, trzykondygnacyjna. Każda z...
Dobino, (Wałcz)
Kapliczka murowana, trzykondygnacyjna. Dolną część stanowi cokół zbudowany na planie kwadratu....
Bronikowo, (Mirosławiec)
Kapliczka Matki Bożej została wzniesiona w XIX wieku przez mieszkańców Bronikowa. Jest ona...
Różewo, (Wałcz)
Kapliczka Matki Bożej o wysmukłym kształcie wymurowana z użyciem form neoklasycystycznych na planie kwadratu....
Dobino, (Wałcz)
Kapliczka murowana czerwonej cegły jako jednokondygnacyjna na niewysokim cokole, również...
Bronikowo, (Mirosławiec)
Kapliczka wzniesiona przez mieszkańców Bronikowa w XIX wiek. Jest to murowana na planie...
Mielęcin, (Człopa)
Kapliczka przydrożna św. Jana Nepomucena wzniesiona została przez mieszkańców wsi w 1928 r....
Dobino, (Wałcz)
Kapliczka murowana, z czerwonej cegły łączonej jasną, wapienną spoiną. Wzniesiona na planie...
Szwecja, (Wałcz)
Kapliczka ta została wzniesiona przez mieszkańców wsi przed II wojną św. Jest to trzykondygnacyjna...
Bronikowo, (Mirosławiec)
Przy kościele pw. św. Jakuba znajduje się cmentarz założony około 1775 roku, obecnie zachowane jedynie ślady...
Różewo 2, (Wałcz)
Jest to kapliczka murowana, trzykondygnacyjna o przysadzistej formie, zgodnie z pierwotnym wyglądem otynkowana....
Koszalin
Świątynia powstała w latach 1300–1333 z czerwonej cegły o układzie wendyjskim jako trzynawowa...
Chojna
W najstarszej części miasta odnajdziemy gotycki kościół pod wezwaniem św. Trójcy i poaugustiański...
Bierzwnik
W czerwcu 1294 r. przybył do Bierzwnika konwent cystersów. W 1286 r. mnisi mogli rozpocząć działalność w...
Pełczyce
Klasztor pocysterski w Pełczycach został wybudowany w 1290 roku. Pierwsze cysterki trafiły do Pełczyc w 1282...
Wałcz
Pierwszym z kapucynów, który przybył do Wałcza był o. Ernest Łanucha. Pomagał on w pracy...
Kamień Pomorski
Budowę rozpoczęto w II poł. XII w. i kontynuowano do wieku XV. Kościół powstał z cegły i kostki...
Rowerem przez Pomorze Zachodnie
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów