• 26
    Maj 2024
  • 19:50 CEST
  • Plan pobytu (0)
  • Lubię to
Jeziora
Wody powierzchniowe zajmują około 5,2% obszaru województwa. Oprócz Zalewu Szczecińskiego składają się na nie liczne jeziora występujące na pojezier...
Ogrody botaniczne i dendrologiczne
Rozdział poświęcony jest ogrodom botanicznym i dendrologicznym założonym przez człowieka w celach kolekcjonerskich, e...
Parki krajobrazowe
Na Pomorzu Zachodnim znajduje się 7 parków krajobrazowych. Każdy z nich ma swoje niepowtarzalne walory przyrodnicze i krajobrazowe.
Parki miejskie i leśne
Parki miejskie i leśne są to miejskie przestrzenie zielone pełniące funkcje wypoczynkowe, rekreacyjne i sportowe.
Parki narodowe
W województwie zachodniopomorskim znajdują się dwa parki narodowe, tj: Woliński Park Narodowy i Drawieński Park Narodowy.
Pomniki przyrody
W tej sekcji znajdziecie informacje nt. wyjątkowych okazów drzew, krzewów, głazów i innych okazów geologicznych, czy też wreszcie alej nasadzonych...
Punkty widokowe
Punkty widokowe umożliwiają podziwiania rozległych panoram, oglądanie krajobrazu z szerszej perspektywy lub też obserwację przyrody. 
Rezerwaty przyrody
Rezerwat przyrody to obszar objęty prawną ochroną. W niektórych z nich przygotowano szlaki i infrastrukturę turystyczną, dzięki której turysta może...
Rzeki
Przez województwo przepływa kilkadziesiąt rzek, w tym druga pod względem długości rzeka kraju: Odra, oraz wiele mniejszych, z których największe le...
Pozostałe
Rozdział, w którym znajdują się mniej liczne lub występujące pojedynczo, interesujące obszary przyrodniczo-krajobrazowe, takie jak np. brzegi klifo...
Rowerem przez Pomorze Zachodnie
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów