• 29
    Maj 2024
  • 04:55 CEST
  • Plan pobytu (0)
  • Lubię to
Parki narodowe
Park Narodowy jest to forma ochrony przyrody utworzona na danym obszarze na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów. W województwie zachodniopomorskim znajdują się dwa parki narodowe, tj: (1) Woliński Park Narodowy o powierzchni 109,37 km kw. oraz (2) Drawieński Park Narodowy o powierzchni 113,42 km kw. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 2004 roku, Park Narodowy jest to “obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walor...
Wyszukaj
Drawno
Drawieński Park Narodowy został utworzony w 1990 roku. Jego powierzchnia wynosi 11 531,95 ha, z czego...
Międzyzdroje
Woliński Park Narodowy został ustanowiony decyzją Rady Ministrów z dnia 3 marca 1960 roku. Utworzono...
Międzyzdroje
Zagroda Pokazowa Żubrów zajmuje 28 ha. Za ogrodzeniem ustawione są tarasy widokowe, a wejścia strzeże ozdobna...
Rowerem przez Pomorze Zachodnie
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów