• 28
    Maj 2023
  • 08:06 CEST
  • Plan pobytu (0)
  • Lubię to
Rzeki
Przez województwo przepływa kilkadziesiąt rzek, w tym druga pod względem długości rzeka kraju: Odra, oraz wiele mniejszych, z których największe leżące w całości na obszarze województwa to: Rega (ok. 180 km), Parsęta (ok. 135 km), Ina (ok. 129 km) i Płonia (ok. 79 km).
Wyszukaj
Szczecin
Lokalizacja orientacyjna, szczegóły w regulaminach zawodów....
Rzeka Mała Gunica jest najdłuższą rzeką w Gminie Dobra. Wypływając z okolic Lubieszyna przepływa przez teren rozlewiskowy, podążając aż do Dobrej. Mijając Dobrą płynie dalej przez...
W latach 20-tych ubiegłego wieku, utworzono wielki polder zalewowy z systemem kanałów, rowów...
Szczecińskie Biuro Turystyki Kajakowej - Centrum Edukacji i Turystyki "Wiking" Robert Filipski ...
Niemica ma długość 27 km. Powierzchnia zlewni wynosi 112,6 km². Występuje tu wiele ryb, które wędkarze mogą łowić. Spotkać tu można głównie płocie i okonie...
Widuchowa
Odra jest drugą najdłuższą rzeką Polski, licząc całkowitą długość, czyli 854,3 km. Pod względem...
Siadło Dolne, (Kołbaskowo)
Wieś Siadło Dolne położona jest ok. 6 km na południe od Szczecina. Swoją wyjątkowość zawdzięcza...
Parsęta jest rzeką płynącą przez Równinę Białogardzką. Rzeka ma swoje źródło w Parsęcku...
Piława wypływa z jeziora Komorze na Pojezierzu Drawskim i kierując się na południe, tworzy malownicze meandry....
Rzeka należąca do dorzecza Warty, będąca prawym dopływem Dobrzycy, ma długość 22904 m, a powierzchnia jej...
Płociczna stanowi lewy dopływ Drawy, prowadzi swe wody w okolicach wsi: Jadwiżyn, Płociczno, Rzeczyca....
Pokrzywnica jest lewym dopływem rzeki Parsęty. Jej długość wynosi 29 km, a powierzchnia zlewni 247 km2. Płynie...
Gozdowice, (Mieszkowice)
Promowe przejście graniczne Gozdowice - Güstebieser Loose jest to pierwsze promowe przejście...
Radew jest prawobrzeżnym dopływem rzeki Parsęty. Swoje źródło ma pod Żydowem, następnie przepływa...
Rzeka nosi też nazwę Młynówka, podobnie, jak i dwie inne rzeki na Pojezierzu Wałeckim. Jest to lewy dopływ...
Rzeka Rurzyca to jedna z najpiękniejszych rzek w Polsce, w całości płynąca przez tereny leśne. Jest to prawy...
Czarne Wielkie, (Czaplinek)
Długość Dębnicy wynosi 31,5 km, a powierzchnia zlewni to 282 km2. W dolinie Dębnicy znajduje się jedyne na Pomorzu stanowisko śledziennicy naprzeciwlistnej, a sama dolina rzeki leży w...
Dobrzyca, (Wałcz)
Dobrzyca wchodzi w skład dorzecza rzeki Warty. Jej całkowita długość to 64,3 km, a powierzchnia zlewni wynosi...
Drawno
Drawa jest prawobrzeżnym dopływem Noteci. Całkowita długość rzeki to 185,9 km a powierzchnia jej zlewni...
Rowerem przez Pomorze Zachodnie
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów