• 21
    Maj 2024
  • 12:02 CEST
  • Plan pobytu (0)
  • Lubię to
Krainy geograficzne
Kraina geograficzna, to obszar odróżniający się od obszarów sąsiednich odrębnymi cechami środowiska przyrodniczego. Podstawowe cechy środowiska to np.: rzeźba terenu, klimat, roślinność. Granice krain geograficznych nie mają charakteru liniowego, mają postać strefy przejściowej ze stopniowo zanikającymi cechami jednej krainy, a narastającymi cechami krainy sąsiadującej.
Wyszukaj
Dolina Gwdy jest krainą przeciętą jedną z piękniejszych rzek - rzeką Gwdą, która wraz z jej dopływami tworzy...
Pobrzeże Szczecińskie, obok Pobrzeża Koszalińskiego i Pobrzeża Gdańskiego, jest jednym z trzech regionów...
Powierzchnia krainy wynosi około 545 km², zaś wysokość terenu dochodzi do 100-120 m n.p.m. Od wschodu...
Pojezierze Drawskie zaliczane jest do jednych z najpiękniejszych, najbardziej malowniczych terenów Pomorza...
Pojezierze Ińskie to obszar o powierzchni ok. 750 km², położony na skręcie zachodniopomorskiej strefy moren...
Pojezierze Myśliborskie położone jest w zachodniej części woj. zachodniopomorskiego – tutaj znajduje się...
Pojezierze Szczecineckie to kraina wodnych szaleństw, znajdujące się tutaj jeziora stwarzają idealne warunki...
Powierzchnia Pojezierza Wałeckiego zajmuje około 1860 km2. Krajobraz tego pojezierza ukształtowany został...
Pojezierze Zachodniopomorskie obejmuje powierzchnię ok. 9,7 tys. km². Jest to teren rozciągając się od Odry w...
Równina Goleniowska rozciąga się na obszarze o powierzchni 770 km2, leżącym w gminach: Szczecin, Kobylanka,...
Kraina obejmuje swym zasięgiem pas wysoczyzn morenowych, ciągnących się od doliny Dziwny na zachodzie po...
Równina Nowogardzka administracyjnie leży na obszarze powiatów: stargardzkiego, goleniowskiego,...
Teren Równiny Pyrzycko-Stargardzkiej można podzielić na dwie części: północno-wschodnią, wyższą...
Równina Wałecka należy do Pojezierza Południowopomorskiego, zajmując jego środkową część. Jej...
Równina Wełtyńska to pagórkowata i falista wysoczyzna z płaskimi równinami, zagłębieniami i dolinami....
Równina Wkrzańska została ukształtowana w późnym okresie glacjalnym pod koniec ostatniego zlodowacenia....
Pas Wybrzeża Trzebiatowskiego charakteryzuje się zróżnicowaną linią brzegową. Na zachodzie, Mierzeja...
Całkowita powierzchnia krainy wynosi ok. 1120 km2, a wysokość n.p.m. dochodzi do 100 m i zwiększa się w kierunku...
Zarówno Uznam, jak i Wolin, to przybrzeżne wyspy Morza Bałtyckiego. Wyspa Uznam liczy 445 km2, po stronie polskiej...
Wzgórza Bukowe to jedno z najwyższych pasm wzniesień morenowych na Pomorzu Zachodnim. Dominują w krajobrazie...
Wzniesienia Szczecińskie przedzielone są granicą polsko-niemiecką, po polskiej stronie znajduje się obszar...
Rowerem przez Pomorze Zachodnie
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów