• 21
    Październik 2021
  • 19:46 CEST
  • Plan pobytu (0)
  • Lubię to
Krainy geograficzne
Kraina geograficzna, to obszar odróżniający się od obszarów sąsiednich odrębnymi cechami środowiska przyrodniczego. Podstawowe cechy środowiska to np.: rzeźba terenu, klimat, roślinność. Granice krain geograficznych nie mają charakteru liniowego, mają postać strefy przejściowej ze stopniowo zanikającymi cechami jednej krainy, a narastającymi cechami krainy sąsiadującej.
Wyszukaj
Park Leśny Arkoński, także Uroczysko Las Arkoński, Las, Lasek Arkoński (niem. Eckerberger Wald,...
Pobrzeże Koszalińskie jest makroregionem, w obrębie którego wyróżnić można sześć mniejszych...
Roztoka Odrzańska – zatoka Zalewu Szczecińskiego, ma ok. 30 km² powierzchni. Wody Roztoki są płytkie,...
Powierzchnia równiny wynosi ok. 1319 km2, i ukształtowana została w wyniku działalności lodowca podczas...
Równina Słupska nazywana jest też czasem Równiną Sławieńską. Kraina jest częścią Pobrzeża...
Wybrzeże Słowińskie to najbardziej wysunięta na północ, nadmorska część Pobrzeża Koszalińskiego....
NA SZLAKU Oddanyw 2012 r. nowy most o długości 420 m, Basen U-Bootów [0,9 km] – wybudowany w 1944r., do końca II wojny światowej baza U-Bootów 4 szkolnej...
Rowerem przez Pomorze Zachodnie
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów