• 8
    Czerwiec 2023
  • 19:45 CEST
  • Plan pobytu (0)
  • Lubię to
Urzędy publiczne
Wyszukaj
Świdwin
Urząd Gminy Świdwin jest obiektem użyteczności publicznej, w którym urzęduje Wójt Gminy Świdwin,...
Świeszyno
Urząd Gminy Świeszyno jest siedzibą wójta oraz rady gminy. Urząd realizuje zadania gminne oraz pełni funkcję...
Wałcz
W siedzibie głównej mieści się: Kierownictwo Urzędu Gminy Wałcz, Referat Finansowy; Referat Ochrony...
Wierzchowo
W strukturach urzędu gminy funkcjonują Biuro Rady Gminy, Urząd Stanu Cywilnego, Straż Gminna, Referat...
Marianowo
Gmina Marianowo położona jest w południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, jest...
Szczecinek
W skład struktury Urzędu Gminy wchodzą następujące referaty i stanowiska: Referat Finansów i Budżetu,...
Koszalin
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie realizuje zadania publiczne o...
Białogard
Urząd Miasta Białogard jest siedzibą Burmistrza Miasta Białogardu i Rady Miejskiej. W Urzędzie funkcjonują...
Biały Bór
Do podstawowych zadań Urzędu Miasta należy: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami,...
Borne Sulinowo
Do podstawowych zadań miasta i gminy Borne Sulinowo należy: zagospodarowanie przestrzenne,...
Choszczno
Urząd funkcjonuje w oparciu o następujące wydziały, biura i samodzielne stanowiska: Główny Specjalista ds....
Człopa
W skład struktury organizacyjnej urzędu wchodzą: kancelaria ogólna, Urząd Stanu Cywilnego, Archiwum...
Drawno
W głównej siedzicie Urzędu funkcjonują: Sekretarz, Skarbnik, Referat Finansowo-Księgowy, Referat...
Aplikacja mobilna - rowerem przez PZ
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów